onze leveringsvoorwaarden

 

 

1 Op al onze leveringen zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing.
2 Op de pagina's van de verschillende diensten is aangegeven of de prijzen inclusief of exclusief BTW zijn. 
René Wessels Video Produkties is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de uitgevoerde werkzaamheden.
4 De leveringstermijn blijft een indicatie. Bij het overschrijden van de afgesproken termijn kan niet worden geclaimd.
5 De opdrachtgever regelt zelf de rechten van muziek van de kopieën. Hiertoe kan de opdrachtgever contact opnemen met Stichting Stemra.
6 De opdrachtgever garandeert René Wessels Video Produkties dat bij het kopiëren geen inbreuk wordt gedaan op rechten van derden.
7 René Wessels Video Produkties behoudt zich het recht voor werkzaamheden aan derden uit te besteden.
8 Lichte afwijkingen tussen de kopieën en de master is geen grond voor schadevergoeding, ontbinding of korting.
Leveringen dienen binnen 1 week te worden betaald.
10 Bij het tekenen van de offerte verplicht de opdrachtgever zich tot vergoeding van de te leveren zaken, behoudens tekortkoming van René Wessels Video Produkties. 
11   Offertes hebben een geldigheid tot twee maanden na datum van de offerte.
12 het risico van verzenden van de producten en het aangeleverde materiaal is geheel voor de opdrachtgever. Dit zowel voor het toesturen als retourneren.
13 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website www.wesselsvideo.nl. (René Wessels Video produkties )